اکوسیستمی که یک نمونه بارز برای خدمات درمانی در جهان است
گروه بیمارستانهای آجی بادم از سال ۱۹۹۱ به سرعت توسعه یافته و در زمینه خدمات مراقبت های درمانی خصوصی، به یکی از موسسات پیشرو و با جایگاهی جهانی در ترکیه تبدیل شده است. این موسسه با همکاری IHH Healthcare Berhad، یکی از بزرگترین گروه های درمانی سال ۲۰۱۲ در خاور دور شناخته شده است.

آجی بادم با ۲۲ بیمارستان و ۱۵ درمانگاه سرپایی به دومین زنجیره بهداشتی جهان، تحت نظارت IHH Healthcare Berhad، تبدیل شده است.