آکام تیم با همکاری گروه آجی‌بادم،

آماده برگزاری نمایشگاه‌ها، کنگره‌ها، کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت

برای گروه پزشکی ایران می‌باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گردشگری علمی آکام تیم

آکام تیم با همکاری گروه آجی‌بادم،

آماده برگزاری نمایشگاه‌ها، کنگره‌ها، کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت

برای گروه پزشکی ایران می‌باشد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گردشگری علمی آکام تیم

گردشگری علمی یک سفر با هدف بهره‌مندی از جاذبه های علمی است. این نوع گردشگری منافعی چون بازدید از مکان های علمی ، از جمله دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را پوشش می دهد. همچنین شامل بازدیدهایی برای شرکت در رویدادهای علمی مهم بین‌المللی نیز است. گردشگری علمی آکام تیم

معتبرترین دانشگاه‌ها به طور کلی دانشمندان ممتازی را جذب کرده و میزبان سخنرانی های عمومی در مورد تحقیقات روز دنیا هستند. دانشمندان معمولاً به منظور ارائه کار خود به صورت شخصی و ارتباط با دانشمندان همکار از سراسر جهان به کنفرانس‌ها سفر می‌کنند. علاوه بر آن، آموزش تخصصی نیز به صورت دوره‌های کوتاه مدت یکی دیگر از اهداف در گردشگری علمی است. گردشگری علمی آکام تیم

ارتباطات روزمره علمی به طور فزاینده‌ای به عنوان یک زمینه مهم علمی تلقی می‌شود و دانشمندان بیشتر از انتشارات علمی خود به ارتباط عمومی در زمینه خود نیازمند هستند. گردشگری علمی آکام تیم

گروه آجی‌بادم تا کنون نمایشگاه‌ها، کنگره‌ها، کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت را با همکاری آکام تیم برای گروه پزشکی ایران برگزار کرده است.

کارکنان و متخصصین گروه پزشکی برای شرکت در این دوره‌های می‌توانند دوره مورد نظر خود را به ما اعلام کنند تا بدین ترتیب آکام تیم با همکاری گروه آجی‌بادم هماهنگی‌های لازم برای شرکت عزیزان را انجام دهد. گردشگری علمی آکام تیم