گروه آجی‌بادم تا کنون نمایشگاه‌ها، کنگره‌ها، کنفرانس‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی کوتاه مدت را با همکاری آکام‌تیم برای گروه پزشکی ایران برگزار کرده است.

کارکنان و متخصصین گروه پزشکی برای شرکت در این دوره‌ها می‌توانند با ما تماس بگیرند.