گروه آکام‌تیم

گروه آجی‌بادم با تجربه‌ای عالی در ساخت و تجهیز مراکز درمانی حرفه‌ای، جزء برترین گروه‌های بین‌المللی دراین زمینه است.

گروه ما به عنوان نماینده رسمی این گروه در ایران آماده ارائه خدمات حرفه‌ای مشاوره‌ای، مهندسی و ساخت و تجهیز بیمارستان به کلیه گروه‌های پزشکی که دارای طرح‌های بیمارستانی می‌باشند.

بیمارستان‌های ترکیه پرچم ترکیه

گروه بیمارستان‌های آجی‌بادم