تماس با آکام تیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنها نماینده رسمی
گروه بیمارستان‌های آجی بادم در ایران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلفن گویا                     ۴۴۸۴ ۳۳۲۷ ۴۱ ۹۸+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تماس با آکام تیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنها نماینده رسمی
گروه بیمارستان‌های آجی بادم در ایران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلفن گویا                     ۴۴۸۴ ۳۳۲۷ ۴۱ ۹۸+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آدرس دفتر مرکزی

تبریز – ولیعصر – فلکه همافر- خیابان همافر – نبش شباهنگ – طبقه اول

آدرس Healthpoint بین المللی ولیعصر تبریز

تبریز، خیابان امام، ورودی زعفرانیه، بیمارستان بین المللی ولیعصر تبریز

آدرس Healthpoint بيمارستان جم تهران

تهران، خیابان مطهری، خیابان فجر، بيمارستان جم

با تکمیل و ارسال فرم زیر در کمترین زمان ممکن با شما تماس خواهیم گرفت.

تماس با آکام تیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام