گروه بین المللی گردشگری سلامت آکام تیم

شرکت زیرک سلامت ایرانیان

با هدف توسعه گردشگری سلامت بویژه بین کشورهای همسایه تشکیل و ایفای نقش سازنده در تسهیل خدمات درمانی به بیماران را سرلوحه خود قرار داده است.
آجی بادم در ایران

این گروه با تشکیل تیمی از کارکنان متخصص و با تجربه تلاش می‌کند ارتباط صمیمی بین بیماران (از کشورهای همسایه و ایران) و بیمارستان‌ها ایجاد نماید تا خدمات درمانی بدون واسطه‌های غیر متخصص و با کیفیت مورد قبول و تعرفه‌های صحیح به بیماران ارائه شود.

این شرکت نماینده رسمی دانشگاه علوم پزشکی آجی‌بادم ترکیه در ایران می‌باشد.

با کادر درمانی ما آشنا شوید

دکتر سعید زیرک سیما
دکتر سعید زیرک سیمامدیرعامل شرکت
رضا عبدالهی
رضا عبدالهیمسئول امور پزشکان
کارشناس ارشد بهداشت محیط
مهزاد نیکبخت راد
مهزاد نیکبخت رادمسئول امور بیماران
دکتری پزشکی سلولی مولکولی
مهسا تائب
مهسا تائبمسئول امور بیماران - تهران شمال
کارشناس ارشد ایمونولوژی پزشکی
یُسرا مهرجو
یُسرا مهرجومسئول امور بیماران - تهران غرب
کارشناس میکروبیولوژی